RTG

Wykonujemy wewnątrzustne zdjęcia przylegające.

 

 

zdjęcie rtg zębów